Hea hind. Kiirus. Kvaliteet.
Professionaalsed tõlked aastast 1992.

Kvaliteet

AD 3DOORS lähtub tõlketeenuse osutamisel tõlketeenuse Eesti standardist EVS-EN ISO 17100:2015, mis on identne Euroopa standardiga EN ISO 17100:2015 ja välja antud Euroopa Standardikomitee (CEN) loal. Ettevõtte tegevus on kooskõlas ISO 9001:2015 standardi ja Eesti Tõlkebüroode Liidu tõlketeenuse kvaliteedistandardiga.

Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes kasutusel kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab muuhulgas:

  • tõlkijate testimismenetlust;
  • projektijuhtimise etappide registreerimist andmebaasis;
  • koostööd kõikide projektiosaliste vahel;
  • tihedat koostööd klientidega;
  • projektide kontrolliprotseduure;
  • materjalide arhiveerimist vastavalt kokkulepitule;
  • konfidentsiaalsusnõuete täitmist;
  • klientide tagasisidet.
Kvaliteedi tagamisel on meie trumbiks teotahteline ja kogenud meeskond, kuhu kuuluvad hoolikalt valitud ja pikaajalise töökogemusega oma valdkonna spetsialistid.
AD 3DOORS teenuste kvaliteedist annavad tunnistust pikaajalised ja usaldusväärsed kliendisuhted nii Eestis kui teistes EL liikmesriikides.