Edullinen hinta. Nopeus. Laatu.
Ammattimaisia käännöksiä vuodesta 1992.

Käännösmuisti

Käsite ja käyttötarkoitus Käännösmuisti tarkoittaa kääntäjien toimesta kääntämisen aikana syntyvää lähde- ja kohdekielen lauseparien eli käännössegmenttien kokonaisuutta, joka luo siteen kielien väliin.
Käännösmuistin tavoitteena on ennen kaikkea:

  • nopeuttaa kääntämistä;
  • yhtenäistää termien käyttöä;
  • säästää rahaa olemassa olevilta käännetyiltä tekstiosuuksilta.

Asiakas voi olla varma, että kerran käännetyt ja vahvistetut tekstit tai tekstin osat säilyvät muuttumattomina myös jatkossa. Jos käännöstoimistolla on parannusehdotuksia muualla käännetyn tekstin suhteen, muutokset tehdään vain asiakkaan hyväksynnällä.
AD 3DOORS käyttää kansainvälisesti tunnustetuinta käännösmuistiohjelmaa SDL Trados (ks. www.trados.com).  Meillä on kokemusta myös muista käännösohjelmista (SDLX, Star Transit, Logoport jne.)

Tekstin ulkoasun säilyttäminen
Käännösmuistiohjelmien etuna on tekstin ulkoasun säilyttäminen kääntämisen aikana, käyttämällä myöhempään taittoon mahdollisimman vähän aikaa.
Meidän projektipäälliköt tekevät koko käännösprosessin ajan tiivistä yhteistyötä taittajien kanssa. Taittajat eli DTP-suunnittelijat huolehtivat yhteistyössä projektipäällikköjen kanssa tekstin esikäsittelystä ennen varsinaista kääntämistä ja vastaavat myöhemmästä taitosta. Takaamme, että käännöksen myötä muuttunut tekstimäärä sijoittuisi ennalta määrättyyn taittoon, ehdotamme tarvittaessa sopivan fontin (jos olemassa oleva fontti kohdekielessä puuttuu – näin käy usein venäjän, latvian tai liettuan osalta) ja tarkistamme, että kaikki tekniset vaatimukset on täytetty.
Säästöä taitto- ja suunnittelupalveluista
Käännösmuistiohjelmilla käännettäessä säästämme asiakkaalle selvää rahaa, sillä ohjelma säilyttää aiemman taiton. Vain käännöstekstien pidentymisestä johtuva taittoaika tulee ottaa huomioon. Jos edellinen taitto- ja ulkoasu on jo olemassa ja tarvitset vain käännöstä, mutta kilpaileva palveluntarjoajan pyytää taitosta mielestäsi liian korkeaa hintaa, ole hyvä ja kysy tarjous meiltä!

Käännösmuistipalvelin

Käytämme yhtenä ensimmäisistä käännöstoimistoista Virossa ammattimaista SDL Trados käännösmuistipalvelinta (katso myös www.trados.com),  joka mahdollistaa muun muassa:

  • ison käännösprojektin kääntämisen optimaalisessa ajassa (käännösmuistin yhtäaikaisen käytön usean kääntäjän puolesta);
  • eri käännösprojektien ja/tai eri kieliparien käännösmuistien samanaikaisen käytön;
  • yhtenäisen, keskitetyn käännösmuistien hallinnan.

Käännösmuistipalvelin on AD 3DOORSin omaisuutta, käyttäjäoikeuksia kääntäjille ja kielentarkastajille antaa ylläpitäjämme.
Käännösmuistipalvelimen avulla kaikki kiireelliset tai laajat käännöstyöt ovat helposti toteutettavissa, laadusta tinkimättä.
Lisätietoja: info@ad3doors.com