Hea hind. Kiirus. Kvaliteet.
Professionaalsed tõlked aastast 1992.

Tõlkemälu (TM)

MÕISTE JA OLEMUS

Tõlkemälu (TM) on tõlkimise käigus tõlkija(te) poolt loodav lähte- ja sihtkeele lausepaaride ehk tõlkesegmentide kogum, mis loob kahe keele vahele seose.

TM-i eesmärgiks on eelkõige:

  • kiirendada tõlkimisprotsessi;
  • ühtlustada terminikasutust;
  • säästa kliendi raha olemasolevate tõlkesegmentide arvelt.

Ühtlasi võib klient kindel olla, et varem kooskõlastatud ja/või eelnevalt kinnitatud tekstiosad säilivad tõlkimise käigus muutumatul kujul. Kui tõlkebürool on aga ettepanekuid eelnevalt mujal tõlgitud teksti osas, siis muudatused viime sisse ainult kooskõlastatult kliendiga.

AD 3DOORS kasutab rahvusvaheliselt tunnustatuimat tõlkemäluprogrammi SDL Trados.

Erinevate tõlkeprojektide raames on meil kogemused töötamisest ka teiste TM-programmidega (SDLX, Transit, MemoQ jt).

TEKSTI KUJUNDUSE JA VORMINGU SÄILITAMINE
TM-programmide lisaeelis on võimalus säilitada olemasolevat kujundust ja vormingut minimaalse ajakuluga.

AD 3DOORS projektijuhid teevad kogu tõlkeprotsessi käigus tihedat koostööd kujundajatega ja küljendajatega (vt töövoo näidisskeem). Kujundajad hoolitsevad, et tekst enne tõlkimist vajalikku tõlkeformaati tõsta ning tagavad teksti hilisema uuestiküljendamise ja kujundamise.
Kindlustame, et tõlkimise käigus pikenenud tekst ära mahuks, otsime vajadusel sobiva fondi (kui olemasolev font sihtkeeles puudub – eriti sage on see probleem vene, läti ja leedu keeles) ja vaatame, et mis tahes muud tehnilised nõuded oleksid täidetud.

KOKKUHOID KÜLJENDAMISELT/KUJUNDAMISELT
TM-programmide abil säästame varem kujundatud tekstide tõlkimisel oluliselt kliendi raha, sest tõlkimisele järgnev küljendamine on tänu TM-programmis sisalduvatele koodidele osaliselt eelprogrammeeritud. Samuti viib see inimliku eksimisvõimaluse küljendamisel miinimumini.
Kui varasem kujundus on olemas ja vajate vaid tõlget ja mõni teenuseosutaja küsib liiga kõrget tõlke kujundustasu, siis soovitame võtta võrdlev pakkumine meilt.

TÕLKEMÄLUSERVER

Kasutame ühena esimestest Eesti tõlkebüroodest tõlkemäluserverit (vt. ka www.trados.com),  mis võimaldab muuhulgas:

  • suure tõlkeprojekti tõlkimist optimaalseima ajaga (tõlkemälu paralleelkasutust mitme tõlkija vahel);
  • erinevate tõlkeprojektide ja/või erinevate keelepaaride tõlkemälude samaaegset kasutamist;
  • ühtset keskset kontrollitud tõlkemälude haldamist.

Tõlkemäluserver on AD 3DOORS omanduses ja kasutajaõigusi tõlkidele ja toimetajatele annab meie administraator.